Latest News
 
About Shapar & High Schoo l
 
 
 
 
  Contact Us
 
 
 
Name J. M. Udani
(RTD) Registrar, Sau. University, Rajkot.
Address 402,Vrajraj Appt.
Near Kathiawar Gymkhana,
5,Collegewadi,
Rajkot-360 001.(Gujarat, India.)
Contact No. +91 281 2465555
Cell No. +91 98242 00927
   
Name Abhaybhai I. Parekh
Address "Mahaveer Nivas"
Dashashri Vadi Upar Kot Road,
Junuagadh. (Gujarat, India.)
Contact No +91 98983 59592
   
Name Tejasbhai R. Daftari
Address 105, "Shanti-Kalash" Apt.
3/2 Vidhiya Nagar,
Opp. Dr. Prakash Modha's Hospital,
Rajkot - 360 001.(Gujarat, India.)
Contact No +91 99796 73737
Email teju586@yahoo.com
   
Name Yogesh Nemchand Gandhi
Address

65 Laxmi Society
Near Navapara
Mota Borsara
TA. Mangrol
Dist. Surat
Pin: 394110

Contact No +91 94282 02090, +91 98259 11972
Email yogeshnkgandhi@gmail.com

 

 
 
Latest Photography
 
 
Shapar-High School Photo
 
 
Shapar High School Video Clip